Czy jeśli zapis mojego imienia i nazwiska jest zgodny z językiem mniejszości lub regionalnym, to używane w nim znaki spoza polskiego alfabetu (np. ü lub č) będą występować w moich dokumentach (np. paszporcie lub prawie jazdy)? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

Czy jeśli zapis mojego imienia i nazwiska jest zgodny z językiem mniejszości lub regionalnym, to używane w nim znaki spoza polskiego alfabetu (np. ü lub č) będą występować w moich dokumentach (np. paszporcie lub prawie jazdy)?

Tak, pisownia imienia i  nazwiska we wszelkich dokumentach tożsamości uwzględniać będzie znaki diakrytyczne – zarówno polskie, jak i  używane w  językach mniejszości posługujących się alfabetem łacińskim (w przypadku języków korzystających z innych alfabetów obowiązuje transkrypcja).

Jeśli chciałbyś zmienić pisownię swojego imienia i/lub nazwiska, wystarczy złożyć wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego w  miejscu zameldowania.

Wniosek musi zawierać:

  • Imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe
  • Adres zameldowania
  • Zapis imienia w  języku mniejszości
  • Uzasadnienie odwołujące się do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i  etnicznych oraz o  języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z  późn. zm.).

Do wniosku należy dołączyć odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (również małoletnich dzieci, jeśli zmiana nazwiska ma objąć również je).

Należy przedstawić również (do wglądu) dowód tożsamości oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 37 zł.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry