białoruski -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

białoruski

białoruski

  • białoruski
    białoruski

Język białoruski należy do wschodniej grupy języków słowiańskich. Wyodrębnił się z języka staroruskiego (starobiałoruskiego), będącego oficjalnym językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego. W  ramach języka białoruskiego wyróżnia się dwa główne zespoły dialektów: południowo-zachodnie i północno-wschodnie. Pomiędzy nimi ciągnie się pasmo dialektów przejściowych. Język literacki oparty na gwarach przejściowych występujących w paśmie Wilno – Mińsk – Homel. Do zapisu języka białoruskiego używa się alfabetu opartego na cyrylicy. W  przeszłości oraz obecnie część środowisk próbuje zapisywać język białoruski zmodyfikowanym alfabetem łacińskim.

Pobierz alfabet

А Б В Г Д Е Ё Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ў Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я

 

Język białoruski jest jednym z dwóch języków urzędowych Republiki Białoruś. Używany jest także przez osoby należące do mniejszości białoruskiej na Litwie, Łotwie, w  Rosji oraz w  Polsce1.

W  Polsce w  trakcie przeprowadzonego w  2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 26 448 osób zadeklarowało używanie w  kontaktach domowych języka białoruskiego (ponadto 669 osób zadeklarowało używanie w kontaktach domowych „gwary pogranicza polsko-białoruskiego”, 626 osób – „języka ruskiego”, 549 osób – „gwary białoruskiej („języka prostego”)”, 516 – „gwary białorusko-ukraińskiej”). Główne skupiska osób używających w kontaktach domowych języka białoruskiego znajdują się w południowo-wschodnich gminach województwa podlaskiego. Na terenie województwa podlaskiego w  wielu placówkach oświatowych język białoruski nauczany jest jako dodatkowy język mniejszości. W pięciu gminach tego województwa język białoruski pełni funkcję języka pomocniczego w  kontaktach przed organami gminy. Dla jednej z gmin województwa (Gmina Orla) ustalono dodatkowe nazwy miejscowości w  tym języku. Na rzecz rozwoju, promowania i ochrony języka białoruskiego działają liczne organizacje białoruskiej mniejszości narodowej.

 

1 K. Damm, A. Mikusińska, Leksykon PWN Ludy i języki świata, str. 42

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 26.06.2015 24.10.2016 Rafał Gąsiński
do góry