W jakich językach mogą być ustanowione dodatkowe nazwy? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

W jakich językach mogą być ustanowione dodatkowe nazwy?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o  mniejszościach narodowych i  etnicznych oraz o  języku regionalnym nazwy takie można wprowadzić wyłącznie w  językach mniejszości narodowych i  etnicznych oraz w  języku regionalnym.

W  Polsce są to następujące języki: białoruski, czeski, litewski, niemiecki, ormiański, rosyjski, słowacki, ukraiński, hebrajski, jidysz, karaimski, łemkowski, romski i tatarski oraz kaszubski.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry