Organizowaliśmy koncert zespołu muzycznego naszej mniejszości. Na plakatach umieściliśmy dwujęzycznie podstawowe informacje o koncercie, a krótką historię występującego zespołu tylko w jęz. mniejszości. Czy złamaliśmy prawo? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

Organizowaliśmy koncert zespołu muzycznego naszej mniejszości. Na plakatach umieściliśmy dwujęzycznie podstawowe informacje o koncercie, a krótką historię występującego zespołu tylko w jęz. mniejszości. Czy złamaliśmy prawo?

Nie - zgodnie z  art. 8 pkt 2 ustawy o  mniejszościach narodowych i  etnicznych oraz o  języku regionalnym osoby należące do mniejszości mają prawo do rozpowszechniania i  wymiany informacji w  języku mniejszości.

Ponadto, zgodnie z  art. 2 ust. 2 ustawy z  dnia 7 października 1999 r. o  języku polskim przepisy tej ustawy nie naruszają  praw mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Państwa plakat jest zgodny  z  prawem,  mógł więc być wydrukowany wyłącznie w  języku mniejszości.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry