Jakie kryteria musi spełnić dodatkowa nazwa w języku mniejszości i kto ją weryfikuje? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

Jakie kryteria musi spełnić dodatkowa nazwa w języku mniejszości i kto ją weryfikuje?

Zgodnie z  ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o  mniejszościach narodowych i  etnicznych oraz o  języku regionalnym na terenach zamieszkanych przez mniejszości narodowe, etniczne lub posługujące się językiem regionalnym istnieje możliwość wprowadzenia tradycyjnego nazewnictwa w  językach mniejszości.

Nazwy miejscowości i  obiektów fizjograficznych w  językach mniejszości mogą być wprowadzone na terenie całej gminy lub jej części. Nazwy te nie mogą być stosowane samodzielnie i  muszą zawsze wystąpić po oficjalnej nazwie w  języku polskim. Dodatkowe nazwy powinny nawiązywać do nazw tradycyjnych, nie mogą jednak nawiązywać do nazw z  okresu 1933-1945, nadanych przez władze III Rzeszy Niemieckiej lub Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Wniosek rady gminy musi uzyskać pozytywną opinię Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry