Czy to prawda, że dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości można ustalić także dla gmin, w których poniżej 20% mieszkańców należy do mniejszości? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

Czy to prawda, że dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości można ustalić także dla gmin, w których poniżej 20% mieszkańców należy do mniejszości?

Tak – ustawa z  dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i  etnicznych oraz o  języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) daje taką możliwość.

W  tym przypadku jednak decyzję Rady Gminy muszą poprzedzić konsultacje społeczne przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w  których ponad połowa mieszkańców konkretnej miejscowości, której dotyczy wniosek, biorących udział w  konsultacjach, opowie się za ustaleniem dodatkowych nazw.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry