Czy są jakieś terminy, do których należy składać wnioski o wpis gminy do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

FAQ

Czy są jakieś terminy, do których należy składać wnioski o wpis gminy do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości?

Nie, takie wnioski mogą być składane i  są rozpatrywane przez cały rok.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry