Czy po ustaleniu dla mojej miejscowości dodatkowej nazwy w języku mniejszości muszę wymienić dokumenty? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

Czy po ustaleniu dla mojej miejscowości dodatkowej nazwy w języku mniejszości muszę wymienić dokumenty?

Nie – urzędowa nazwa miejscowości nie uległa zmianie.

Nazwa w  języku mniejszości jest nazwą dodatkową i  jej ustanowienie nie powoduje konieczności wymiany żadnych dokumentów przez mieszkańców.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry