Czy można używać języków mniejszości w sferze publicznej, np. w gminnym sklepie? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

Czy można używać języków mniejszości w sferze publicznej, np. w gminnym sklepie?

Oczywiście – art. 8 ust. 1 ustawyo mniejszościach narodowych i  etnicznych oraz o  języku regionalnym wyraźnie stanowi, iż osoby należące do mniejszości mają w  szczególności prawo do swobodnego posługiwania się językiem mniejszości w  życiu prywatnym i  publicznie.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry