Czy dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszościowych i języku regionalnym oraz nazwy w języku polskim powinny być umieszczane na jednej czy na dwóch tablicach? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

Czy dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszościowych i języku regionalnym oraz nazwy w języku polskim powinny być umieszczane na jednej czy na dwóch tablicach?

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 10 sierpnia 2005 r. w  sprawie umieszczania na znakach i  tablicach dodatkowych nazw w  językach mniejszości narodowych i  etnicznych oraz w  języku regionalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1320) dodatkowe nazwy umieszczane są pod nazwami w  języku polskim w  taki sposób, aby środek dodatkowej nazwy i  środek nazwy w  języku polskim znajdowały się na jednej osi.

Nazwy miejscowości w  języku polskim oraz języku mniejszości powinny znajdować się na jednej tablicy.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry