Czy dla wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w Polsce organizowane jest nauczanie języka ojczystego? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

Czy dla wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w Polsce organizowane jest nauczanie języka ojczystego?

Nie wszystkie mniejszości narodowe i  etniczne w  Polsce w  równym stopniu korzystają z  przysługujących im praw w  zakresie edukacji.

Do tej pory z możliwości organizowania nauki języka mniejszości w  systemie oświaty publicznej nie skorzystały mniejszości narodowe czeska i  rosyjska oraz mniejszości etniczne – karaimska, tatarska i  romska. Wynika to z różnych przyczyn, takich jak liczebność i  sytuacja demograficzna danej społeczności, specyfika języka, tradycje kulturowe lub brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Jeśli jednak zostaną złożone wnioski o  obięcie nauczaniem tych języków, to organy prowadzące odpowiednią placówkę edukacyjną (szkołę lub przedszkole) będą zobowiązane je zorganizować.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry