Co muszę zrobić, żeby zapewnić mojemu dziecku naukę języka mniejszości bądź języka regionalnego w przedszkolu? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

Co muszę zrobić, żeby zapewnić mojemu dziecku naukę języka mniejszości bądź języka regionalnego w przedszkolu?

Organizacja nauki uczniów należących do  mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 14 listopada 2007 r. w  sprawie warunków i  sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i  placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i  językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263).

Dyrektor przedszkola organizuje na wniosek rodziców nauczanie języka mniejszości:

  • w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych, w  których zajęcia są prowadzone w  języku mniejszości,
  • w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych, w  których zajęcia są prowadzone w  dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości,
  • w oddziałach przedszkolnych, w  których zajęcia w  języku mniejszości są prowadzone w  wymiarze 4 godzin tygodniowo, w  międzyprzedszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry