Raporty -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Raporty

Raporty

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 26.06.2015 , 07.08.2015 JSK Internet
do góry