Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych

do góry